Erhvervspsykologi

Oplæg, workshops eller temadage for jer, der ønsker input til at udvikle jeres ledelse og samarbejde. Coaching og sparring til ledere og organisationer som har brug for at vende aktuelle udfordringer i dialog med en kvalificeret udenforstående. Hjælp til refleksion, overblik og handling for nye ledere der møder de mange spændende udfordringer i ledelsesrollen for første gang.

Vi starter med at afklare jeres behov og afpasser form og indhold derefter.

Fagligt har jeg altid særligt beskæftiget mig med arbejdsliv, organisation, ledelse og samarbejde. Jeg har arbejdet med det på forskellig måde, herunder både som intern og ekstern konsulent, som underviser, og senest - inden jeg i 2015 valgte at blive selvstændig - i 8 år som leder og chef for 25 medarbejdere. Dette har suppleret min faglige forståelse af ledelse med solid førstehåndserfaring, herunder i forhold til distanceledelse, personaleledelse, teamledelse, driftsledelse, ledelse af udvikling og forandring, og det selv at udvikle sig som leder – både i dagligdagen og gennem uddannelse. Og det har bekræftet min faglige antagelse om, at god ledelse er en af de vigtigste ingredienser for at skabe både resultater og trivsel.

Kombinationen af faglighed og erfaring bruger jeg nu som grundlag for rådgivning og sparring til ledere, virksomheder og organisationer.

Jeg er uddannet psykolog, autoriseret af Psykolognævnet (cand.psych.aut.) og efteruddannet inden for ledelse, strategi og organisation med såvel teoretisk som praktisk fokus. Jeg er desuden certificeret i flere anerkendte erhvervspsykologiske test, og vi kan aftale at inddrage en eller flere af disse, i situationer hvor det kan tilføre ekstra værdi til dialogen. 

Kontakt mig altid gerne for en uforpligtende samtale.